ΠΝΕΥΜΑΤΙΚH ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/COPYRIGHT

Περιεχόμενο από urbanguru.gr 2020

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, η εγγραφή, αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη, ολική ή μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση, η διασκευή/ μετατροπή, η μετάφραση, αντιγραφή, αποθήκευση, αποτύπωση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (downloading), τροποποίηση και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία, απόδοση του περιεχομένου του site UrbanGuru.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, ηχογράφησης ή με άλλο μέσο και μορφή, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Τα θέματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία. και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ενώ αποτελούν αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Νόμος 2121/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Oι απόψεις που φιλοξενούνται ως δηλώσεις, συνεντεύξεις ή κείμενα/άρθρα δεν αποτελούν απαραίτητα απόψεις της ιδιοκτησίας του ιστότοπου και κανένα μέρος του περιεχομένου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή του χρήστη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντιθέτως, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη / επισκέπτη κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσει με βάση τη δική του βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

Όροι Xρήσης

Οι όροι χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου URBAN GURU αποτελούν συμφωνία μεταξύ της ιδιοκτήτριας Εταιρείας και του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (άρθρα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, προγράμματα/εφαρμογές). Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω του ίδιου του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

Οι online συμβάσεις μας είναι υπό κατασκευή από: e-lawyers.gr ηλεκτρονικό έγκλημαηλεκτρονικές απάτες