Προσέξτε τα νεφρά σας!

Γυναίκες, προσέξτε τα νεφρά σας, είναι το μήνυμα με στόχο την υπογράμμιση της σημασίας της διατήρησης της υγείας των γυναικών και ιδιαίτερα της υγείας των νεφρών τους σε…