Σεμινάριο “Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων και Επίτευξης Στόχων”

Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την ζωή τους,
με την υλοποίηση αλλά και την κατάλληλη διατύπωση των στόχων τους. Υπάρχουν
ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν επαρκώς ώστε οι στόχοι να επιτευχθούν. Η
πλειοψηφία των ανθρώπων, βλέπουν την ζωή τους να περνά χωρίς να υλοποιούν τους
βαθύτερους ψυχικούς στόχους και χωρίς να μπορούν να γευθούν την αίσθηση μιας
ουσιαστκότερης ικανοποίησης. Αποσυνδέονται από την εσωτερική αλήθεια τους και
παραμένουν συνδεδεμένοι και προσκολλημένοι σε πεποιθήσεις και τραύματα, ενώ
συγχρόνως αισθάνονται την ανάγκη να καθοδηγηθούν από εξωτερικές μορφές εξουσίας
και υποστήριξης.
Μέσω της “Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων και Επίτευξης Στόχων” επιδιώκουμε να
αποδομήσουμε και να αποσυνδέσουμε αυτήν την εξάρτηση, με την διαδικασία
“Εξατομίκευσης” σε σωματικό, συναισθηματικό, νοητικό, σχεσιακό επίπεδο και στην
αίσθηση ολότητας σε σχέση με την αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον και την
μεγαλύτερη εικόνα της ζωής.
Η μεθοδολογία αυτή στηρίζεται στην φαινομενολογική παρατήρηση και αξιολόγηση
δεδομένων τα οποία αναγνωρίζει το άτομο-αναζητητής σε αλληλεπίδραση με το
περιβάλλον του και την υποκειμενική αντιληπτικότητα με τον εσωτερικό του καθρέπτη.
Η ανατροφοδότηση και ανάλυση που προκύπτει μέσα από την συστημική ομάδα
(System Group META Analysis) παρέχει ένα ολόγραμμα ζωτικών πληροφοριών για
τον προσδιορισμό των αναγκαίων για την ζωή του ατόμου στόχων, σε αντίθεση με τους
φαινομενικά αναγκαίους στόχους.
Η “Εκπαίδευση Δεξιοτήτων και Επίτευξης Στόχων” περιλαμβάνει ένα κύκλο
δέκα σεμιναρίων όπου αναλύεται ο τρόπος (συντακτικό) της εσωτερικής σκέψης και
των πεποιθήσεων. Αναδομώντας την στερεότυπη γραμματική έκφραση της αντίληψης
της ζωής του ανθρώπου, αποκαλύπτονται πολλαπλές προοπτικές σχετικά με κρυφά
αποθέματα εφοδίων-εμποδίων και λύσεων.
Η ολοκλήρωση αυτού του θεραπευτικού αλγορίθμου και η μετατροπή μίας
δυσλειτουργικής αντιληπτικής γραμματικής ζωής, σε μία ρέουσα, εύκολη, υποστηρικτική
συστημική γραμματική, φέρνει στο άτομο εκπληκτικά αποτελέσματα σε προσωπικό,
επαγγελματικό επίπεδο και δημιουργεί εξαιρετικές προϋποθέσεις για αποτελέσματα και
επίτευξη στόχων ομάδων (Team Building – Team Alignment) αποσοβώντας φθορές
και αντιστάσεις.
Η εκπαίδευση αυτή προσφέρει πολλές ευκαιρίες να παρατηρήσει κανείς τον εαυτό
του και τους άλλους με πολυεπίπεδο τρόπο και να διευρύνει το πεδίο της αντίληψης και
δράσης του.

Τι χρειάζεται προκειμένου να μπορεί κάποιος να συμμετέχει στην
εκπαίδευση αυτή;

1. Η βασική προϋπόθεση είναι η ανάληψη της ευθύνης της ζωής και των
συναισθημάτων του, καθώς και η πρόθεσή του να αναλαμβάνει την ευθύνη της
εκάστοτε κατάστασής του χωρίς να την προβάλλει στους άλλους ή να παίρνει
“προσωπικά” τα πράγματα.
2. Η ισχυρή δέσμευση και πρόθεση να ακολουθήσει το βαθύτερο κάλεσμα στην
ζωή.
3. Να θέλει να αφήσει πίσω δυσλειτουργικές αντιληπτικές προσκολλήσεις σε σχέση
με τον εαυτό του, την εικόνα του και την ζωή και να ζήσει την ζωή που αυθεντικά,
με στόχο την δική του ευημερία αλλά και των ανθρώπων γύρω του.

Εισηγητής: Δρ. Ιωάννης Μπουχέλος (M.D. Ph.D.), ιατρός, coach υγείας και οργανωσιακός συστημικός συντονιστής (Systemic Organisational Coaching Facilitator)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, επικοινωνείστε στο email: [email protected]